Tekstvak: Tekstvak: TORTRICIDAE
dichrorampha simpliciana

DICHRORAMPHA SIMPLICIANA

(Haworth,1811)

Bleke vlekwortelmot

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam ( < 1% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

TORTRIX VIRIDANA

(Linnaeus,1758)

Groene eikenbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Kenm : De rups slaat een lob om van een eikeblad, verstevigt dit met draden en verpopt daarin.

De achtervleugels zijn donker grijsgroen.

Lengte : 11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

LOZOTAENIODES FORMOSANA

(Geyer,1830)

Stipjesbladroller

Subfam: Tortricinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Tekstvak: Mol, De Maat, 30.5.09
tortrix viridana

TORTRICOIDEA

LEPIDOPTERA

Tekstvak: ▲- Dichrorampha simpliciana
▐ - Tortrix viridana
▐ - Lozotaeniodes formosana
▼- Choristoneura hebenstreitella
Tekstvak: Mol, 16.6.2011

CHORISTONEURA HEBENSTREITELLA

(Mller, 1764)

Reuzenbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam ( < 2% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Tekstvak: Mol, Den Diel, 1.6.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 20.6.2013
Tekstvak: Linnaeus, 1758
Tekstvak: Mol, 14.5.2011

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE