Tekstvak: Tekstvak:             COSSIDAE
Zeuzera pyrina

ZEUZERA PYRINA

(Linnaeus,1761)

Gestippelde houtvlinder

Subfam: Zeuzerinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 26mm

Waardplant : beuk,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend; niet waargenomen aan de kust.

 

F: La coquette / Zeuz鑽e du poirier

COSSUS COSSUS

(Linnaeus,1758)

Wilgenhoutrups

Subfam: Cossinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫覧

De rupsen kunnen heel hele jaar waargenomen worden.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: algemeen

Vliegperiode: mei預ug

 

Links:

- www.euroleps.ch

 

E: Goal moth

Tekstvak: Foto : Gilbert Loos
Cossus cossusTekstvak: Foto: D.Testaert 
Tekstvak: ▲- Cossus cossus
▐ - Zeuzera pyrina
▐ - Phragmataecia castaneae
Tekstvak: Foto: D.Cheung  
Tekstvak: Foto: L.Jansen

PHRAGMATAECIA CASTANEAE

(Hbner, 1790)

Rietluipaard

Subfam: Zeuzerinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭

Waardplant: riet

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

E: Reed Leopard

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 21.5.2016 - lengte: 48mm - in beuk