Tekstvak: Tekstvak:                            SATURNIDAE
nachtpauwoog

SATURNIA PAVONIA

(Linnaeus,1758)

Kleine nachtpauwoog

Subfam: Saturniinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

 

E:Emperor

ENDROMIS VERSICOLORA

(Linnaeus,1758)

Gevlamde vlinder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Het mannetje is donker bruin, het vrouwtje licht bruin gekleurd.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: maa預pr

Tekstvak: Foto: Lex Peeters
endromis versicoloraTekstvak: ▲- Saturnia pavonia
▐ - Endromis versicolora
▐ - Aglia tau
Tekstvak: Foto : Stijn Baeten
Tekstvak: Foto : Toon Jansen  
Tekstvak:                            ENDROMIDAE

BOMBYCOIDEA

Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 2.4.2012  ; ♂
Tekstvak:                            SATURNIDAE
Tekstvak: Foto: D.Bernard

AGLIA TAU

(Linnaeus, 1758)

Tauvlinder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend; enkel waar te nemen ten zuiden van Brussel

Vliegperiode: apr曜uni

 

E: Tau Emperor

 

 

Tekstvak: Foto: L. Halacek
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS