Tekstvak:

EUPITHECIA ABSINTHIATA

(Clerck,1759)

Egale dwergspanner

Subfam: Larentiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Spanwijdte: 25mm

Deze vlinder heeft een langwerpige bruine voorvleugel en het achterlijf heeft een zwarte dwarsband.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei預ug

 

 

E: Ling pug

Tekstvak: GEOMETRIDAE
eupithecia tenuiata

EUPITHECIA TENUIATA

(Hbner,1813)

Wilgendwergspanner

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Opvallend zijn de bruine vlekken langs de voorrand.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Tekstvak: ▲- Eupithecia absinthiata
▐ - Eupithecia assimilata
▼- Eupithecia tenuiata
EUPITHECIA ASSIMILATA

EUPITHECIA ASSIMILATA

(Doubleday,1856)

Hopdwergspanner

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

In de binnenhoek van de voorvleugel is een witte vlek. Langs de voorrand zijn enkele zwarte stippen. De zwarte middenstip is langwerpig.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: apr耀ept

Tekstvak: Lommel, 11.6.2010
Tekstvak: Mol, 20.8.2010

LEPIDOPTERA

GEOMETROIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 19.5.2013