Tekstvak:

ACRONICTA RUMICIS

(Linnaeus,1758)

Zuringuil

Subfam: Acronictinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rups spint enkele bladeren samen om in te verpoppen of verpopt in hoek van takje. Het popstadium duurt ong. 3 weken voor de 2ー generatie of is overwinterend.

Waardplant : ridderzuring, braam, witte abeel, gewone ossetong,.

Lengte : 21-23mm ; rups: 25mm (sep)

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht楊omt op smeer

Status: algemeen

Vliegperiode: apr耀ept; Rups: juni熔kt

 

 

E: Knot grass

 

Klik hier voor meer foto痴

Acronicta rumicisTekstvak: NOCTUIDAE
ZuringuilRupsPOP

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS