Tekstvak:

ALSOPHILA AESCULARIA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Voorjaarsboomspanner

Subfam : Alsophilinae

—————————————————————–——

Het vrouwtje is vleugelloos.

Komt op licht

Lengte : 17-20mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: algemeen

Vliegperiode: feb—apr

 

 

———————————————————————

Links :

- www.lepiforum.de

 

E: March Moth

 

Klik hier voor meer foto’s

Tekstvak: GEOMETRIDAE
Tekstvak: Mol, 14.3.10
Tekstvak: Mol, 20.2.2011

LEPIDOPTERA

GEOMETROIDEA

Tekstvak: ▲- Alsophila aescularia
▐ - Alsophila aceraria
▐ - Aleucis dtstinctata

ALSOPHILA ACERARIA

(Denis & Schiffermόller, 1775)

Najaarsboomspanner

Subfam: Alsophilinae

————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

Tekstvak: Foto: K.Hofsaess 
Tekstvak: Foto: K.Leysen

ALEUCIS DISTINCTATA

(Herrich-Schδffer,1839)

Prunusspanner

Subfam: Ennominae

——————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

E: Sloe Carpet

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

     HOME