Tekstvak:

EUPROCTIS CHRYSORRHOEA

(Linnaeus,1758)

Bastaardsatijnvlinder

Subfam: Lymantriinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rupsen blijven tot ze bijna volgroeid zijn samen in een wit spinsel op een takuiteinde.

De haren van de rupsen kunnen huidirritaties geven.

Lengte : rups : 20mm (mei)

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam, maar aan de kust matig voorkomend

 

E: Brown-tail

Tekstvak: EREBIDAE

ORGYIA ANTIQUA

(Linnaeus,1758)

Witvlakvlinder

Subfam: Lymantriinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫蘭覧沫

Kenm : Vrouwtjes zijn vleugelloos. Het mannetje heeft in de binnenhoek van de bruine voorvleugel een witte ronde vlek.

Rups : Bij de laatste vervelling worden de gele borstels boven op de rups bruin.

Het popstadium van het vrouwtje duurt amper 2 weken.

Lengte Rups: 9mm (mei) / 12-29mm(juni) /18-29mm (aug)

Waardplant: lijsterbes, zomereik, amer. eik, braam

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht ()

Status: algemeen

 

E: Vapourer

Tekstvak: Foto : A. Van Cleuvenberg  
orgyia antiquaTekstvak: Lommel, 11.6.2010 
Tekstvak: ▲- Euproctis chrysorrhoea
▐ - Orgyia antiqua
▼- Orgyia antiquoides
Tekstvak: Foto: Gilbert Loos

ORGYIA ANTIQUOIDES

(Hbner, 1822)

Heidewitvlakvlinder

Subfam: Lymantriinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Mol, 17.5.2011 
Tekstvak: Retie, 2.10.2011 ; foto: C. Van Steenwinkel
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 24.5.2014 ; 9mm 
Tekstvak: Mol, De Maat, 3.9.2014
Tekstvak: 19.9.2014   ♀
Tekstvak: Mol, dec. 2014
Tekstvak: Retie, Prinsenpark, juni 2015