Tekstvak:

COLOCASIA CORYLI

(Linnaeus,1758)

Hazelaaruil

Subfam : Pantheinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Deze vlinder vliegt in 2 generaties. De rups verpopt tussen een met spinsel samengevouwd blad.

Overwintert als pop.

Lengte: 17mm ; Rups: 19-24mm (okt)

Waardplant: zomereik, hazelaar,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: algemeen

 

E: Nut-tree Tussock

 

Klik hier voor meer foto痴

Tekstvak: NOCTUIDAE
HazelaarsuilTekstvak: Foto : Gilbert Loos
Ceramica pisi

CERAMICA PISI

(Linnaeus,1758)

Erwtenuil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

 

= Melanchra pisi

E: Broom Moth

CHORTODES EXTREMA

PHOTEDES EXTREMA

(Hbner,1809)

Vale duinrietboorder

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

E: Concolorous

Tekstvak: De Panne, 20.6.09
chortodes extremaTekstvak: ▲- Ceramica psi
▐ - Colocasia coryli
▐ - Chortodes extrema
▼- Chortodes pygmina
Tekstvak: Mol, 16.8.2010

CHORTODES PYGMINA

(Haworth,1809)

Zeggeboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

 

E: Small Wainscot

Tekstvak: Foto : John Bouwmans

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Foto: L.Jansen
Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 11.10.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS