Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

ORTHOSIA CRUDA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Kleine voorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

———————————————————————————————————

Deze vlinder overwintert als pop.

Lengte: 15mm ;Rups: 10mm (apr);  Pop : lengte: 12mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht—komt op smeer

Status: algemeen

 

——————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar van 2012 was een uitstekend seizoen voor deze nachtvlinder.

Maart 2012 had in vergelijk met de vorige 2 jaren een temperatuur-maandgemiddelde dat meer dan 2°C hoger lag.

———————————————————————————————————

Waardplant : zomereik, Amer. vogelkers,…

Deze soort kan in de wintermaanden (nov./dec.) in kleine aantallen waargenomen worden.

 

E: Small Quaker

ORTHOSIA POPULETI

(Fabricius,1775)

Populierenvoorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

—————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: feb—apr

 

E: Lead-coloured Drab

Tekstvak: ▲- Orthosia cruda
▐ - Orthosia populeti
▐ - Moma alpium
▼- Mormo maura
Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 29.5.2010
Tekstvak: Mol, 1.7.2010

MOMA ALPIUM

(Osbeck, 1778)

Gevlekte groenuil

Subfam: Acronictinae

———————————————————

Lengte: 19-21mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei—juli

 

E: Scarce Merveille du Jour

 

Tekstvak: France, Pyreneλn, 13.7.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Dessel, 3.6.2013
Tekstvak: Mol, 20.8.2014

MORMO MAURA

(Linnaeus, 1758)

Zwart weeskind

Subfam: Noctuinae

————————————————————–—

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op smeer

Status: algemeen

Vliegperiode: juni—sept

 

E: Old Lady

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

Tekstvak: Foto : W.Mertens
Tekstvak: Geel, Dekshoevevijver, 21.5.2013

     HOME

Tekstvak: Linnaeus, 1758
Tekstvak: Reet, 25.9.2016