Tekstvak:

HOPLODRINA AMBIGUA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Zuidelijke stofuil

Subfam: Noctuinae

————————————————————————–—

De voorrand van de voorvleugel is recht. De niervlek en de ringvlek zijn relatief groot in vergelijking met H.octogenaria en hebben ongeveer dezelfde kleur als de voorvleugel. De achtervleugel is parelmoerwit >< h.blanda waar hij grijs is.

Deze soort vliegt in 2 duidelijke generaties : ιιn in het voorjaar en ιιn in de late-zomer.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht—komt op smeer

Status: algemeen

 

E: Vine’s Rustic

Tekstvak: NOCTUIDAE
Hoplodrina blanda

HOPLODRINA BLANDA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Egale stofuil

Subfam: Noctuinae

——————————————————————–—

De ring en niervlek zijn donkerder dan de vleugel en zijn met lichtere kleur omlijnd. De achtervleugels zijn grijs met een donkere zoom.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status : matig voorkomend

Vliegperiode: mei—sept

Tekstvak: ▲- Hoplodrina ambigua
▐ - Hoplodrina blanda
▐ - Hoplodrina octogenaria
▼- Eublemma purpurina
Tekstvak: Mol, 21.6.2010

HOPLODRINA OCTOGENARIA

( Goeze, 1811)

Gewone stofuil

Subfam: Noctuinae

——————————————————–

De achtervleugel is grijs-bruin.

Lengte: 16-17mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: algemeen

Vliegperiode: mei—sept

 

E: The Uncertain

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

    HOME

Tekstvak: Mol, 17.8.2014