Tekstvak:

NOCTUA PRONUBA

(Linnaeus,1758)

Huismoeder

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De voorvleugel van het mannetje heeft een lichte voorrand tot halverwege. Langs de voorrand dicht bij de vleugelpunt ligt een horizontaal streepje. De achtervleugels zijn oranje met een dikke zwarte rand.

De rups kan groen of lichtbruin zijn, overwintert en kruipt in het voorjaar in de grond om te verpoppen.

Lengte : 30-32mm

RUPS : Lengte : 25mm (oktober) ; 29-36mm (maart)

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht楊omt op smeer.

Status: zeer algemeen

 

E: Large Yellow Underwing

 

 

Klik hier voor meer foto痴

Tekstvak: NOCTUIDAE
RUPS HUISMOEDER
Noctua pronuba manTekstvak: Foto : A. Van Cleuvenberg 
Pop noctua pronubaOnderkant

NOCTUA ORBONA

(Hufnagel,1766)

Zwartpuntvolgeling

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

 

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei耀ept

Tekstvak: ▲- Noctua pronuba
▐ - Noctua orbona
▐ - Naenia typica
▼- Macrochilo cribrumalis
Tekstvak: ♀ 32mm ; Mol, 22.6.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 11.7.2011

NAENIA TYPICA

(Linnaeus, 1758)

Splinterstreep

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Een soort dat van een moeras-, vochtig biotoop houdt.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op smeer.

Status: zeer zeldzaam

Vliegperiode: juni預ug

 

E: Gothic

Tekstvak: Foto: A.Peeters 
Tekstvak: Foto: C. Van Steenwinkel

MACROCHILO CRIBRUMALIS

(Hbner, 1793)

Stippelsnuituil

Fam: Erebidae (Faunaeur.org)

Subfam: Hermiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: juni曜uli

 

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Zulte, 27.6.2015