Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

ORTHOSIA INCERTA

(Hufnagel,1766)

Variabele voorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht komt op smeer

Status: algemeen

Een zeer variabele soort.

Vliegperiode: jan預pr

 

E: Clouded drab

 

 

Klik hier voor meer foto痴

ORTHOSIA CERASI

(Fabricius,1775)

Tweestreepvoorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Uiterlijk : De grote vlekken zijn licht omrand en de golflijn is bovenaan donker afgezet.

Lengte: 18-19mm ; Lengte pop: 16mm

Waardplant : Amer. eik,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

 

E: Common Quaker

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rups heeft een onregelmatige gele band op het laatste segment. Over de rug loopt een witte band. De segmenten zijn wit gestippeld.

 

 

Klik hier voor meer foto痴.

Orthosia incertaORTHOSIA CERASIomphaloscelis lunosa

OMPHALOSCELIS LUNOSA

(Haworth,1809)

Maansikkeluil

Subfam: Noctuinae

= agrochola lunosa

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 19mm

De golflijn bestaat uit een rij zwarte stippen die bij de voorrand eindigen in 2 zwarte pijlvlekken. Op de achtervleugels liggen zwarte vlekken.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: sept熔kt

 

E: Lunar Underwing

orthosia incertaTekstvak: ▲- Omphaloscelis lunosa
▐ - Orthosia cerasi
▐ - Orthosia incerta
▼- Mythimna l-album
Tekstvak: Mol, 28.5.09
orthosia cerasiTekstvak: Mol, 18.9.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: De Panne, 25.6.2011
Tekstvak: Mol, 28.6.2011; foto: C.Van Steenwinkel

MYTHIMNA L-ALBUM

(Linnaeus, 1767)

Witte l-uil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: juni熔kt

 

E: L-album Wainscot

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS