Tekstvak:

THERA JUNIPERATA

(Linnaeus,1758)

Jeneverbesspanner

Subfam: Larentiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Kenm: De middenband is zwart afgelijnd met een dunne witte band ernaast. Uit de vleugelhoek vertrekt een schuine lijn richting middenband.

Spanwijdte: 17-19mm ; Lengte : 13mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: sept溶ov

Tekstvak: GEOMETRIDAE

THERA OBELISCATA

(Hbner,1787)

Naaldboomspanner

Subfam: Larentiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De randen van de middenband zijn gelijkmatiger dan bij de sterk gelijkende thera britannica.

 

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Vliegperiode: apr溶ov

 

 

Klik hier voor meer foto痴

thera obeliscatatimandra comae

TIMANDRA COMAE

(Schmidt,1931)

Lieveling

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Spanwijdte: 30-33mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: algemeen

Vliegperiode: mei耀ept

Tekstvak: ▲- Thera juniperata
▐ - Thera obeliscata
▼- Timandra comae

LEPIDOPTERA

GEOMETROIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS