Tekstvak: Tekstvak: HEPIALIDAE

TRIODIA SYLVINA

(Linnaeus,1761)

Oranje wortelboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Kenm: Het mannetje (foto L) heeft 2 donkergerande witte lijnen op voorvleugel die naar de voorrand uit elkaar lopen. Het vrouwtje (foto R) is grijsbruin gekleurd met een bruine vlek.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeer algemeen ( > 12% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Vliegperiode: juli耀ept

Phymatopus hecta

PHYMATOPUS HECTA

(Linnaeus,1758)

Heidewortelboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De mannetjes zijn goudkleurig, de vrouwtjes (foto R) zijn bruin.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei曜uli

 

 

E: Gold Swift

vrouwtjeTekstvak: ▲- Triodia sylvina
▐ - Phymatopus hecta
▐ - Korscheltellus lupulinus
▐ - Pharmacis fusconebulosa
▼- Hepialus humuli

LEPIDOPTERA

HEPIALOIDEA

Tekstvak: Foto: D. Testaert

KORSCHELTELLUS LUPULINUS

= PHARMACIS LUPULINA

(Linnaeus, 1758)

Slawortelboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam ( < 2% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Vliegperiode: mei曜uni

Tekstvak: Foto: W. Bosgra

PHARMACIS FUSCONEBULOSA

(De Geer, 1778)

Gemarmerde wortelboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

Tekstvak: ♀ ; foto : H. De Blauwe

HEPIALUS HUMULI

( Linnaeus, 1758)

Hopwortelboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

: witte vleugels met soms vage vuil-witte vlekken

: geel met oranje strepen

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status : matig voorkomend

Vliegperiode: juni曜uli

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: ♀ ; Mol, 11.7.2015
Tekstvak: De Panne, 27.5.2016