Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

PERIGRAPHA MUNDA   / ANORTHEA MUNDA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Dubbelstipvoorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

——————————————————————————————————————

Op de golflijn liggen enkele vlekken waarvan de 2 middenste meestal het best zichtbaar zijn.

De antennen van het mannetje zijn  geveerd.

 

 

 

 

 

 

 

Lengte : 21-23mm ; Rups: 15mm (mei)

Waardplant: zomereik,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht—komt op smeer.

Status: algemeen

 

= Orthosia munda / Anorthoa munda

E: Twin-spotted Quaker

perigrapha munda
rups perigrapha munda

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: ▲- Perigrapha munda
▐ - Plusia festucae
▐ - Polypogon plumigeralis
▼- Paracolax tristalis
Tekstvak: Foto: C. Van Steenwinkel

PLUSIA FESTUCAE

(Linnaeus, 1758)

Goudvenstertje

Subfam: Plusiinae

———————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei—aug

 

E: Gold Spot

Tekstvak: Foto: M. Batsleer

POLYPOGON  PLUMIGERALIS

(Hόbner, 1825)

Gepluimde snuituil

———————————————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend, enkel in West-Belgie

 

Polypogon plumigeralis  <-> zanclognata lunalis

Deze 2 soorten lijken sterk op elkaar. Een duidelijk onderscheid biedt de bovenste golflijn.

Bij polyp. plumig. is de bovenste golflijn in het wortelveld gegolfd ; bij zancl. luna. is deze golflijn recht en maakt een stompe hoek richting kop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       polypogon plumigeralis                               zanclognata lunalis

Tekstvak: France, Provence, aug 2012

PARACOLAX  TRISTALIS

(Fabricius, 1794)

Gele snuituil

Subfam: Herminiinae

—————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Verspreiding in Europa

Komt op licht

Status: zeer zeldzaam

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 7.4.2013

     HOME