Tekstvak: Tekstvak: GEOMETRIDAE
SELENIA DENTARIA

SELENIA DENTARIA

(Fabricius,1775)

Herculesje

Subfam: Ennominae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Houdt in rust zijn vleugels samengevouwen boven zijn lichaam.

Er zijn 2 generaties per jaar : een voorjaars en een zomergeneratie.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: maa熔kt

 

E: Early Thorn

SELENIA TETRALUNARIA

SELENIA TETRALUNARIA

(Hufnagel,1767)

Halvemaanvlinder

Subfam: Ennominae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫沫

Typische rusthouding voor deze vlinder : half open gevouwen vleugels. Deze soort heeft 2 duidelijke generaties /vliegperioden : 鳬n in het voorjaar en een tweede in de zomer

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: algemeen

Vliegperiode: apr預ug

 

 

E: Purple Thorn

selenia dentaria

PUNGELERIA CAPREOLARIA

(Denis & Schiffermller,1775)

Dennenbandspanner

Subfam: Ennominae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeer zeldzaam

Vliegperiode: mei 穆ept

Tekstvak: ▲- Pungeleria capreolaria
▐ - Selenia dentaria
▐ - Selenia tetralunaria
▼- Thalera fimbrialis

LEPIDOPTERA

GEOMETROIDEA

Tekstvak: Foto: M.Stemmer 
Tekstvak: Frankrijk; foto: L.Samson

THALERA FIMBRIALIS

(Scopoli, 1763)

Geblokte zomervlinder

Subfam: Geometrinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Vliegperiode: juni曜uli

 

E: Sussex Emerald

 

SOORTENLIJST

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 22.8.2014
Tekstvak: Mol, 1.9.2008
pungeleria capreolariaTekstvak: Mol, 9.9.2021