Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

ORTHOSIA GOTHICA

(Linnaeus,1758)

Nunvlinder

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫覧蘭

Waardplant: grote brandnetel,.

Lengte: 18-19mm ; Rups: 16-33mm (mei)

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeer algemeen

Vliegperiode: jan洋ei

 

E: Hebrew Character

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Rups

1. brede witte streep van kop tot staart

2. kleine witte stippen op groen lijf

3. vage gele banden tussen al de segmenten

 

 

KLIK HIER voor meer foto痴.

Orthosia gothicamesoligia furuncula

MESOLIGIA FURUNCULA

(Denis & Schiffermller,1767)

Zandhalmuiltje

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 12-14mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: juni預ug

 

Tamelijk variabele soort

Klik hier voor meer foto痴

Tekstvak: ▲- Orthosia gothica
▐ - Mesoligia furuncula
▐ - Noctua fimbriata
▼- Lacanobia thalassina
orthosia gothicaTekstvak: Mol, mei 09
orthosia gothicanoctua fimbriata

NOCTUA FIMBRIATA

(Schreber,1759)

Breedbandhuismoeder

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 23mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: juni耀ept

Tekstvak: Mol, 21.7.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 26.6.2013

LACANOBIA THALASSINA

(Hufnagel, 1766)

W-uil

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei預ug

 

E: Pale-shouldered Brocade

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

1. lichte vlek in wortelveld

2. zwarte verticale streep

3. zwarte bovenrand van tapvlek

4. fijn getande dwarslijn