Tekstvak: Cameraria ohridella

CAMERARIA OHRIDELLA

(Deschka & Dimic,1986)

Paardekastanjemineermot

Subfam: Lithocolletinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Deze bladmineerder legt zijn eitjes in de bladeren van de paardekastanje. Soms vliegen hele zwermen rond de stammen. De larven vreten zich gangen in de bladeren waardoor die bruine, verdorde vlekken krijgen en vroegtijdig afsterven. Eind juni vliegt reeds de 2ー generatie. In volle zomer is het mogelijk adulten, rupsen en poppen samen op 鳬n boom te vinden. De pop van de 3ー/4ー generatie overwintert in de afgevallen bladeren.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Vliegperiode: apr耀ept

RupsPOPTekstvak: GRACILLARIIDAE
Bladmineerder

PHYLLONORYCTER MAESTINGELLA

(Mller,1764)

Beukenvouwmot

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Het ei wordt op de onderzijde van het blad gelegd langs een zijnerf. De langwerpige mijn trekt de 2 zijnerven waartussen ze ligt dichter tot elkaar. Het staartuiteinde van de pop is een plat vierkantig plaatje.

Waardplant : beuk, haagbeuk

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Links :

- www.bladmineerders.nl

popTekstvak: ▲- Cameraria ohridella
▐ - Phyllonorycter maestingella
▐ - Phyllocnistis saligna
▼- Caloptilia stigmatella
Tekstvak: Mol, 7.6.2010

PHYLLOCNISTIS SALIGNA

(Zeller, 1839)

Wilgenslakkenspoormot

Subfam : Phyllocnistinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Vanaf de kop lopen over 2/3 van de lengte van de vleugels zwarte strepen met daarachter een boogvormige lijn dwars op die strepen.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: apr預ug

LEPIDOPTERA

GRACILLARIOIDEA

Tekstvak: Geel,Dekshoevevijver, 14.7.2011
Tekstvak: Mol, 28.6.2011 ; foto: C. Van Steenwinkel

CALOPTILIA STIGMATELLA

(Fabricius, 1781)

Wilgensteltmot

Subfam: Gracillariinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op smeer

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: maa熔kt

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Foto: www.eakringbirds.com 
Tekstvak: Mol, 3.4.2015