Tekstvak: Tekstvak: GEOMETRIDAE
Bupalus piniaria

BUPALUS PINIARIA

(Linnaeus,1758)

Dennenspanner

Subfam: Ennominae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De vlinder houdt in rust zijn vleugels samen boven het lichaam. Bij de mannetjes (foto) is de rand van de voorvleugel donker, bij de vrouwtjes is die bruin.

Waardplant: grove den,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend, vooral ten oosten van Antwerpen, niet aan de kust.

Vliegperiode: mei曜uli

 

 

E: Bordered White

cabera exanthemata

CABERA EXANTHEMATA

(Scopoli,1763)

Bruine grijsbandspanner

Subfam: Ennominae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De dwarslijnen zijn bruin en meer gebogen dan bij c.pusaria. De bovenkant van de vleugels zijn zwart bespikkeld.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: apr耀ept

 

E: Common Wave

bupalus piniariaTekstvak: ▲- Bupalus piniaria

▼- Cabera exanthemata
Tekstvak: Mol, 23.7.2010

LEPIDOPTERA

GEOMETROIDEA

Tekstvak: Mol, 8.5.2012
Tekstvak: Mol, Heidehuizen, 9.10.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS