Tekstvak: Witte tijgerWitte tijger

SPILOSOMA LUBRICIPEDA

(Linnaeus,1758)

Witte tijger

Subfam: Arctiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭

Lengte : rups : 23mm (jul) - 29mm (aug) - 25mm (okt)

Deze vlinder neemt geen voedsel op. Zijn roltong is gedegenereerd. De kleur varieert van wit naar lichtgeel. De witte imago痴 leggen witte eieren, de gele exemplaren gele eieren.

De rups heeft een gele of rode lijn over de hele rug die soms moeilijk te zien is door de lange bruine haren. De pop zit in een spinsel waarin de bruine haren van de rups verwerkt zijn.

Waardplant : jacobskruiskruid, koninginnekruid,.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeer algemeen ( > 12% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

 

 

E:White Ermine

SPILOSOMA LUTEA

(Hufnagel,1766)

Gele tijger

Subfam: Arctiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Ei :De lichtgroene ronde eitjes worden in groepjes van 20-50 op een glad oppervlak gelegd.

Lengte : 20-22mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer algemeen, niet waargenomen aan de kust.

 

E: Buff Ermine

Tekstvak: EREBIDAE
RupsRups
POPeitjes spilosomaTekstvak: ▲- Spilosoma lubricipeda
▐ - Spilosoma lutea
▐ - Thumatha senex
▼- Callimorpha dominula
Tekstvak: Diest, 8.6.09
spilosoma lutea
spilosoma luteaTekstvak: 25.6.2010

LEPIDOPTERA

Tekstvak: Foto: D.Plu

THUMATHA SENEX

(Hbner, 1808)

Rondvleugelbeertje

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

 

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Foto: Rudi Dujardin

CALLIMORPHA DOMINULA

(Linnaeus, 1758)

Bonte beer

Subfam: Arctiinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam; komt niet voor in noord-Belgie.

 

E: Scarlet tiger

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 15.7.2014

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE