Tekstvak: Tekstvak: TORTRICIDAE
Epiblema foenella

EPIBLEMA FOENELLA

(Linnaeus,1758)

Hoefijzermot

Subfam: Olethreutinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

OLETHREUTES ARCUELLA

(Clerck,1759)

Geisha

Subfam: Olethreutinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte : 9mm

Komt op licht

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Vliegperiode: mei曜uni

Archips xylosteana

ARCHIPS XYLOSTEANA

(Linnaeus,1758)

Gevlamde bladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Waardplant : oa. eik

Lengte: 10-11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei預ug

 

 

E: Variegated Golden Tortrix

archips xylosteanaTekstvak: ▲- Epiblema foenella
▐ - Olethreutes arcuella
▐ - Archips xylosteana
▼- Epinotia nisella

LEPIDOPTERA

Tekstvak: Mol, 16.5.2011

TORTRICOIDEA

Tekstvak: Mol, 8.6.2011
Tekstvak: Mol, 29.8.2013

EPINOTIA NISELLA

(Clerck, 1759)

Variabele oogbladroller

Subfam: Olethreutinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Een zeer variabele soort.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: juli - sept

 

TORTRICOIDEA

Tekstvak: Foto: C.Van Steenwinkel
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 3.6.2017