Tekstvak: Tekstvak:                     TORTRICIDAE  -  Bladrollers

Acleris abietana

Acleris cristana

- Acleris emargana

- Acleris ferrugana

- Acleris forsskaleana

- Acleris hastiana

- Acleris laterana

- Acleris logiana

- Acleris lorquiniana

- Acleris schalleriana

- Acleris sparsana

- Acleris variegana

- Adoxophyes orana

- Aethes smeathmanniana

- Agapeta hamana

- Aleimma loeflingiana  

- Ancylis achatana

- Ancylis apicella 

- Ancylis laetana

- Ancylis mitterbacheriana

- Ancylis uncella

- Ancylis unculana

- Apotomis betuletana

- Apotomis capreana

- Apotomis turbidana

- Archips crataegana

- Archips podana 

- Archips rosana

- Archips xylosteana    

- Argyrotaenia tjungiana

- Bactra lancealana

- Cacoecimorpha pronubana

- Capua vulgana

- Celypha striana

- Celypha lacunana

- Celypha rufana

- Choristoneura hebenstreitella

- Clepsis consimilana

- Clepsis rurinana

- Cnephasia longana

- Cnephasia sp.

- Cochylis dubitana

- Cochylis nana

- Cydia amplana

- Cydia fagiglandana

- Cydia nigricana

- Cydia pomonella

- Cydia splendana

- Dichrorampha petiverella

- Dichrorampha plumbana

- Dichrorampha simpliciana

- Ditula angustiorana

- Enarmonia formosana

- Epagoge grotiana

- Epiblema foenella

- Epinotia abbreviana

- Epinotia bilunana

- Epinotia brunnichana

- Epinotia demarniana

- Epinotia immundana

- Epinotia nisella

- Epinotia ramella

- Epinotia rubiginosana

- Epinotia tedella

- Epinotia tenerana

- Epinotia tetraquetrana

- Eucosma cana

- Eucosma conterminana

- Eucosmomorpha albersana

- Eudemis profundana

- Eulia ministrana

- Gibberifera simplana

- Grapholita compositella

- Grapholita funebrana

- Grapholita gemmiferana

- Gravitarmata margarotana

- Gypsonoma aceriana

- Gypsonoma dealbana

- Gypsonoma oppressana

- Gypsonoma sociana

 

Tekstvak: TORTRICIDAE - BLADROLLERS

Deze vrij kleine vlinders hebben hun naam te danken aan het feit dat de rupsen tussen samengevouwen bladeren verpoppen. 
De draadvormige antennen zijn kleiner dan 2/3 van de lengte van de voorvleugel. De kop is goed ontwikkeld. Bij het mannetje staat op de achterste tibia soms een haarbos. De ocelli en chaetosemata (gevoelssensoren in de kop) zijn aanwezig.

Ocelli : enkelvoudige kleine ogen, gelegen boven op de kop, die lichtveranderingen kunnen waarnemen

: ei

: rups

: pop

Tekstvak: Boven op de kop van bladrollers staat een dichte pluis van haartjes. De palpen aan de mond wijzen meestal recht vooruit. (▲ Tortrix viridana)

Archips podana

Eucosma cana

Apotomis turbidana

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

     HOME